Par AMORC

 

 

Senais mistiskais rozes un krusta ordenis (rožkrustiešu vai rozenkreiceru ordenis) ir filozofiska tradicionāla kustība, kura glabā un attīsta mācību par metafiziku, misticismu, filozofiju, psiholoģiju, kā arī piedāvā apgūt zināšanas, kādas nemāca tradicionālās izglītības un reliģiju sistēmas. AMORC ir apolitisks un atvērts kā vīriešiem, tā sievietēm, neatkarīgi no viņu rases, ticības un sociālā stāvokļa.

 

Mūsu Ordenis nav ne reliģija, ne sekta. Saskaņā ar Ordeņa devīzi: "Vislielākā iecietība pie neierobežotas neatkarības", rožkrustieši ar cieņu izturas pret citu uzskatiem un paši ir brīvi savā pārliecībā. 

 
Rožkrustiešu Ordeņa mācība nav dogmatiska, tā piedāvā gadiem krātās zināšanas tiem, kurus interesē garīgums un misticisms, kuri meklē un cenšas izprast cilvēces esamības būtību un savas dzīves nozīmi.

 

Senais mistiskais rozes un krusta ordenis ir pārstāvēts daudzās pasaules valstīs. Tā struktūra sastāv no starptautiskā centra un vairākām valodu jurisdikcijām, neatkarīgi no valstu robežām. AMORC latviešu valodas jurisdikcijas šobrīd nav, līdz ar to Latvijā dzīvojošie rožkrustieši ir citu valodu jurisdikciju locekļi.

 

Senā mistiskā rozes un krusta ordeņa simbols ir zelta krusts ar sarkanu rozi centrā. Krusts simbolizē cilvēka fizisko ķermeni, bet roze atveido dvēseli tās attīstībā.

 

Mūsu mājaslapā izvietotai informācijai par rožkrustiešu mācību ir informatīvs rakstus. Ordeņa mācība ir pieejama tikai tās biedriem.

 

 

 

Rožkrustiešu KREDO

 

1. Es zinu, ka ir Enerģija, kura ir visu redzamo un neredzamo lietu pamatā. Šīs Enerģijas esence piepilda visu pasauli. Tās Prāts un Apziņa sekmē personības veidošanos cilvēkā.

 

2. Es zinu, ka visa radītā vienotība izpaužas trīs veidos: makrokosmosā - kā gaisma, dzīvība un mīlestība; mikrokosmosā – kā dvēsele, ego un ķermenis; materiālajās zinātnēs un mākslās - kā tēze, antitēze un sintēze. Tā visa simbols ir trīsstūris.

 

3. Es zinu, ka Visuma Gudrība, kura atrodama Dabas likumos, attaisno manu ticību Kosmosa Viszināšanai, Visvarenībai, Visuresamībai un Mīlestībai.

 

4. Es zinu, ka dzimšanas brīdī, ieplūstot dzīves elpai ķermenī, cilvēks kļūst par dzīvu personību, daļu no Visuma Dvēseles, ar pagaidu fizisko ķermeni, kurš viņam dots savu mērķu sasniegšanai.

 

5. Es zinu, ka tikai cilvēka ķermenis un apziņa ir pakļauti vājībām. Katru savu pieļauto kļūdu ķermenim un apziņai ir jāizpērk. Cilvēks piedzimst ar tīru dvēseli. Un no gara tumsības, tikai no gara tumsības viņam ir jāatbrīvojas.

 

6. Es zinu, ka rožkrustiešu brālība - tā ir skola, kura ved pie iekšējās apziņas uzplaukuma. Brālības autoritāte un pamati balstās uz atbildēm, kuras tā sniedz, smeļot iedvesmu no Kosmosa.

 

7. Es zinu, ka redzamā Rozes un Krusta ordeņa dižie iesvētītie darbojas kā neredzamie Skolotāji un izpilda savu kosmisko uzdevumu visas cilvēces labā.

 

 

 

 

 

Ar vislabākajiem Dziļa Miera vēlējumiem,

AMORC pārstāvji Latvijā

Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis

Text Box:

Kontakti:

 

 

AMORC starptautiskā mājaslapa (ar saitēm uz  esošajām jurisdikcijām)

www.amorc.org

 

AMORC krievu valodas jurisdikcijas mājaslapa

www.amorc.org.ru

 

E-pasts: amorclv@inbox.lv