Rožkrustiešu ontoloģija

 

 

Dārgais lasītāj!

 

Vispirms man jāprecizē, ka vārdam “ontoloģija” ir grieķiska izcelsme, un burtiski tas nozīmē “zinātni par Esamību”. Šī Zinātne absolūti atbilst Dievišķai Gudrībai—visu zinošai, visuresošai, visuvarošai. Cilvēka līmenī tā nozīmē dievišķo likumu pazīšanu, kurus cilvēks spēj apgūt un kuri tam jāiemācās savas garīgās evolūcijas laikā.

 

Vispārējā nozīmē īstā Ontoloģija pieder tikai tradicionāliem Ordeņiem, jo mācību, kādu tās glabā, aizsākas kultūras garīgajā mantojumā, ko vienas mistēriju skolas nepārtraukti gadu simtos mantojušas no citām. Reliģijas balstās vispirms uz teoloģiju, tas ir, uz ticības nodošanu tālāk, pamatojoties uz sakrālo tekstu skaidrojumiem.

 

AMORC, kā filozofiskam tradicionālam Ordenim, ir sava Ontoloģija, un šī Ontoloģija ir visaptveroša, jo satur Zināšanas, kuras tika nodotas no Iesvētītā uz Iesvētīto, kopš dziļas senatnes.

 

Patiešām, tās sākums meklējams Primārajā Tradīcijā, tātad, tas satur sevī visu Gudrību, kura pieejama iemiesotam cilvēkam. Gadu simtos šī Gudrība, vai, pareizāk, Gnosis izplatījās mutiski, slepenās sanāksmēs un īpašās svētnīcās. Divdesmitā gadsimta sākumā Zināšanas tika pierakstītas un šodien kļuvušas par rožkrustiešu mācības pamatu, ko AMORC glabā un attīsta. Kaut arī nav iespējams pilnībā pasniegt rožkrustiešu Ontoloģiju, tomēr mēs varam vispārējos vilcienos to parādīt 12 galveno likumu formā.

 

 

Šie likumi ir:

 

1. Dievs ir Visuma Saprāts, kurš nodomāja, radīja un atdzīvināja Radīto, atbilstoši nemainīgiem un pilnīgiem likumiem.

 

2. Visam Radītajam piemīt Visuma Dvēsele, kura evolucionē uz savas dabas pilnību.

 

3. Dzīvība ir Kosmiskās Evolūcijas datu nesēja, tādā veidā, kādā tā izpaužas Visumā un uz Zemes.

 

4. Matērijai par savu eksistenci jāpateicas enerģijai, kura visā pasaules telpā izplatās vibrāciju formā un caurstrāvo katru atomu.

 

5. Laiks un telpa ir apziņas atvasinājums, un tiem nav no cilvēka neatkarīgas materiālas realitātes.

 

6. Cilvēks pēc savas dabas ir divējāda būtne, bet izpausmē – trejāda.

 

7. Dvēsele bērna ķermenī iemiesojas viņa pirmās ieelpas mirklī. Tas dara bērnu par dzīvu un apzinīgu būtni.

 

8. Katra cilvēka likteni nosaka tas, kā viņš rīkojas ar savu brīvo gribu. No šīs izvēles ir atkarīga karma.

 

9. Nāve iestājas tajā mirklī, kad cilvēks pēdējo reizi izelpo. Tas izpaužas kā galīga dvēseles atdalīšanās no ķermeņa.

 

10. Cilvēka garīgā evolūcija balstās uz reinkarnāciju, un tās mērķis ir Pilnības sasniegšana.

 

11. Eksistē pasaule – augstāka par cilvēku pasauli – tā veidota no visām dvēselēm, kuras piepilda neredzamos Radības līmeņus.

 

12. Savas garīgās evolūcijas beigās cilvēka dvēsele visā tās tīrībā savienojas ar Visuma Dvēseli un apzinīgi uzturas Dievišķajā gaismā.

 

 

 

Šīs grāmatas mērķis ir paskaidrot katru no 12. likumiem. Ja jūs neesat AMROC biedrs, tā palīdzēs jums veidot priekšstatu par rožkrustiešu filozofiju.

 

Vārds filozofija, kā jūs ziniet, burtiski nozīmē „mīlēt gudrību”, bet plašākā nozīmē „dzīvības zinātni”. Protams, zemāk sniegtajiem paskaidrojumiem būs vispārējs raksturs, jo manos nodomos neietilpst atklāt detalizētu rožkrustiešu mācības saturu. Tāpat es nepieskaršos Rozes un Krusta iesvētīšanas Tradīcijai, jo šo aspektu nevar un nedrīkst uztvert kā intelektuālu procesu.

 

Neatkarīgi no tā, vai jūs esat rožkrustieši vai nē, es ceru, ka šī grāmata jums kļūs par atbalstu un derīgu palīgu garīgajos meklējumos, veicinās rozes, kuru jūs sevī nesat, uzziedēšanu. Ar šo cerību es sūtu jums savus visbrālīgākos novēlējumus.

 

 

Patiesi Jūsu,

Seržs Tusēns

 

 

 

Rožkrustiešu ontoloģija (pilns teksts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis

Text Box:

R+K teksti:

 

 

Par AMORC

 

 

 

 

Kontakti:

 

 

AMORC starptautiskā mājaslapa (ar saitēm uz  esošajām jurisdikcijām)

www.amorc.org

 

AMORC krievu valodas jurisdikcijas mājaslapa

www.amorc.org.ru

 

E-pasts: amorclv@inbox.lv